Kansanedustaja Martti Taljan ajankohtaiskatsaus

16.06.2017

Jos joskus on politiikka näyttänyt tylsemmältä, niin ei juuri tällä hetkellä. Asioita tapahtuu sillä vauhdilla, ettei eduskuntaterveisten lähettämisestä meinaa tulla mitään, kun tekee mieli vielä odottaa seuraavankin päivän yllättävät käänteet.

Perussuomalaiset valitsivat viime viikonloppuna itselleen uuden puheenjohtajiston. Uudeksi puheenjohtajaksi puolue valitsi Jussi Halla-ahon, varapuheenjohtajiksi Laura Huhtasaaren, Teuvo Hakkaraisen ja Juho Eerolan. Halla-ahon valinta oli monin tavoin odotettavissa, mutta puheenjohtajiston täydellinen muutos oli osittain yllätys. Maanantaina Sipilän, Orpon ja Halla-ahon välisissä neuvotteluissa kävi selväksi, ettei edellytyksiä hallitusyhteistyön jatkolle enää ole, joten Sipilä ilmoitti hajottavansa hallituksen. Ennen kuin pääministeri ehti presidentin luo Naantaliin, ehti vanhasta Perussuomalaisten eduskuntaryhmästä irrottautua 20 kansanedustajaa uudeksi eduskuntaryhmäkseen. Näin ollen hallituksella on jälleen hyvät toimintaedellytykset hyvässä vauhdissa olevan työn jatkamiseen. Oletan, että emme ole vielä nähneet kaikkea, vaan lähipäivät ja viikot tuovat vielä uusia käänteitä.


Soten valinnanvapaus perustuslakivaliokunnan puntarissa


Olen viimepäivinä pohtinut edelleen ratkaisua uuteen sote-lakiin ja ennen kaikkea valinnan vapauteen liittyviin ongelmiin. Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen esitystä uudeksi sote-järjestämiseksi, mukaan lukien asiakkaan valinnanvapaus. Tavoitteena tulee olla, että jokaisessa kunnassa säilyy peruspalveluiden vastaanottopiste. Terveydenhuoltolain uudistuksen yhteydessä tuli esiin kysymys erikoissairaanhoidon palveluiden keskittämisestä. Aihe ei ole erillinen valmisteilla olevaan sote-lainsäädäntöön. Jos pienten keskussairaaloiden mahdollisuuksia hoitaa suunniteltua hoitoa päivystyksen edellyttämällä laajuudella ei turvata, matkat pitenevät nopean reagoinnin hoitopaikkaan ja tämän seurauksena turhien kuolemien riski kasvaa.

Päijät-Hämeen osalta on laskettu, että päiväkirurgian puolittuminen esim. ortopediassa vähentäisi ortopedien määrää neljänneksellä. Sairaalalääkäreiden takapäivystys toteutetaan oheistyönä ilman, että takapäivystäjä on tuntiakaan poissa päivätyöstä. Tuleva Lääkäriliiton toiminnanjohtaja, nykyinen Päijät-Hämeen hyvinvontikuntayhtymän terveyspalvelujohtaja Kati Myllymäki kritisoi kovin sanoin erikoissairaanhoitoakin uhkaavasta monituottajamallista, mikä johtaa myös julkisella taitavien kirurgien saatavuuden heikkenemiseen. Moni haluaa työn, jossa ei tarvitse päivystää ja rahaa tulee kuitenkin entiseen tapaan.

Suomessa saa parhaan vastineen rahalle eurooppalaisen kuluttajatutkimuksen mukaan vuosina 2014 ja 2015. Päijät-Hämeen tarvevakioidut sote-menot ovat maan alhaisimmat ja yli 6 % alle maan keskiarvon. Voidaan kysyä riittääkö tämä rahoitus turvaamaan kansalaisten hoidon saatavuuden. Rahoitusvastuu on kunnilla vuosina 2017-2018. Suomi selviää kuluttajien mukaan erinomaisesti laadussa. Ainoa ongelmamme on pitkät jonotusajat niin peruspalveluihin kuin erikoissairaanhoitoonkin.

Sosiaali- ja terveydenhuolto on muutoksessa. Selvitäksemme tästä murroksesta on pienten ja suurten hoitoyksiköiden potilaskertomukset yhdistettävä. Tiedon tulee liikkua, jotta palvelut voidaan toteuttaa asiakaslähtöisesti. Maakunnat tarvitsevat tietojärjestelmien avulla kerättyä tietoa myös tuotannon ohjauksessa sekä sen laadun ja vaikuttavuuden arvioinnissa. Tässä tilanteessa on uhka, että mennään yhtiöitetyille markkinoille ilman maakuntien kykyä seurata tuottajittain mitä tuotetaan ja kenelle, sekä millä indikaatiolla. Kansalaisten vapaa hoidon valinta voidaan toteuttaa jo nytkin palvelusetelein tai maksusitoumuksin.

Kelan Kanta -järjestelmä on hyvä alku sote-tietojärjestelmäksi. Se on nyt arkistojärjestelmä, jota eri tuottajat voivat hyödyntää tarjotessaan palveluja, mutta se ei ole varsinainen potilaskertomusjärjestelmä. Tarvitaan siis pikaisesti suunnitelma, miten tietojärjestelmien yhteensovittaminen toteutetaan osana valtakunnallista tietoalustaa.

Maakuntakonsernin tuotannon jakaminen liikelaitostoiminnaksi ja peruspalveluja tuottavaksi sote-yhtiöksi ei ole kokemukseni mukaan perusteltu. Maakunnan yhtiön perustaminen johtaa myös tilanteeseen, jossa lääketieteellisen tukipalvelut tuotanto (laboratorio ja radiologia) täytyy jakaa omiksi yhtiöikseen tuottamaan palveluja päivystys- ja liikelaitospalveluille sekä toisaalta sote-yhtiölle. Tämä asettaa julkisen toimijan eriarvoiseen asemaan kuin yksityisen, jonka yhtiö voi tuottaa maanlaajuisesti yhdestä yhtiöstä kyseiset palvelut. Juuri lääketieteelisissä tukipalveluissa tuotannon volyymi tuo mukanaan tuottavuuden. Muut tukipalvelut tulee mahdollistaa maakunnallisena kuntien ja maakunnan yhteistuotantoyksiköiden tuotantona.

Maakunta- ja sote-uudistuksen huolellisella viimeistelyllä turvataan kansalaisten hoitopaikan valinnanvapaus, yhdenvertainen ja nopea hoitoon pääsy sekä laadukkaat ja yhdenmukaiset hoito- ja hoivapalvelut. Perustuslakivaliokunta antaa laista lausunnon juhannuksen jälkeen. Sen jälkeen hallintovaliokunta sekä me, sosiaali- ja terveysvaliokunta työstämme omat mietintömme. Valiokuntatyöskentely jatkuu pitkälle heinäkuuhun. Mikäli perustuslakivaliokunta tulkitsee lakiesitykseen sisältyvän perustuslaillisia ongelmia, käsittelyn aikataulu tulee venymään entisestään. Voinee sanoa, että käsillä on jälleen kerran tämän eduskuntakauden merkittävimmät ajat.

Tällaisilla kesäkuun puoliväliterveisillä jatkamme eteenpäin, hyvää kesäkuun jatkoa!


Terveisin

Martti Talja
kansanedustaja

04.02.2018Kansanedustajan kyselytunti 12.2.2018
20.11.2017Keskustan paikallisyhdistys teki valintoja
16.06.2017Kansanedustaja Martti Taljan ajankohtaiskatsaus